Frank Lammers
De enige echte
Late Night Stars of Poker (2008)

Titel: Late Night Stars of Poker
Omroep: Veronica
Jaar: 2008

Aflevering: seizoen 1, aflevering 8

Soort programma: poker programma